وساوس شیطان ازدیدگاه قرآن وحدیثچ
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پیام نور واحد اراک
نام استاد/نام دانشجو : احمد گرامی
در این پایان نامه با استمداد از خداوند منان در نظر داریم با استفاده از آیات وروایات و کلام معصومین (ع) و با استفاده از کتب اخلاقی بزرگان که از طریق سعادت گام برداشته اند استفاده کرده و بحثی پیرامون وساوس شیطان داشته باشیم... لذا در بخش اول کلیات تحقیق بیان شده است ودر بخش دوم مباحث محتوایی موضوع وساوس شیطان و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته است سپس به بیان مقدماتی؛اهداف تحقیق و حدود ومطالعاتی موضوع پرداخته ایم همچنین در ادامه وساوس را از نظر لغوی و اصطلاحی با استفاده از کتب لغوی و نظرات بزرگان مفسرین مورد نظر قرار داده ایم.....