ویژگیهای رهبران الهی از دیدگاه قرآن کریم
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پیام نور واحد اراک
نام استاد/نام دانشجو : امیر حسین ولی نژاد
در این پژوهش تلاش نموده ایم،درباره ویژگیهای رهبران الهی به جستجو و کنکاش در آیات نورانی قرآن پرداخته تا این مطلب را در یابیم که رهبران بر گزیده ی خداوند طبق بیان قرآن کریم چه ویژگی هایی را دارا بوده اند که شایستگی انتخاب شدن برای رهبری مردم را حاصل نموده اند . دامنه پژوهش ما به این وسعت نیست که به تقسیم بندی رهبران و بررسی حقانیت، مشروعیت و مسائل دیگر دراین حوزه بپردازیم بلکه پژوهش ما فقط ، پیرامون ویژگیهای رهبران الهی دور می زند... ما دراین پایان نامه به ویژگیهایی که از دل آیات بیرون آورده ایم از سه زاویه نگاه کرده ایم: یکی این که ویژگی هایی مانند کمال عقل،قدرت وسلامت جسمانی،بصیرت،صداقت و.... را در بخش مربوط به (( خود)) رهبران الهی مورد بررسی قرار داده ایم.......