فرهنگ شهادت در دیدگاه قرآن و حدیث و مقایسه با وصایا و سیره عملی شهدا
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پیام نور
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : سید اسماعیل هاشمی
یقیناً شهادت،فرهنگی والا و حیاتی ویژه است با آگاهیها ،باور ها، اعتقادات و اعمالی که موجب فنا شدن جسم خاکی و مادی انسان می شود تا او را به سرچشمه واقعی حیات یعنی هستی مطلق وعالی ترین درجه سیر دهد...