بررسی و مقایسه چهار ترجمه انگلیسی قرآن مجید در سوره مریم
53 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1378 - شماره 20 (20 صفحه - از 65 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله بررسی و مقایسه چهار ترجمه انگلیسی قرآن کریم، با بررسی ترجمه سوره مریم در هر یک از چهار ترجمه آرتور جی. آربری (Arthur J. Arberry)، پیکتهال (Marmaduke Pickthal)، میر احمد علی ( (S. V. Mir Ahmad Ali) و عبدالله یوسف علی (Abdullah Yusuf Ali) به مقایسه ترجمه‏ها می‏پردازد. این مقاله با بیان ده نکته اساسی و یک نتیجه‏گیری در مورد استفاده از ترجمه‏ها به پایان می‏رسد.